دانلود زیرنویس فارسی The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)

Download Persian Subtitle The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전) movie

زیرنویس The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)

زیرنویس فیلم The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

سال انتشار فیلم : 2019

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم:

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전) 2019 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Burmese Huzai   Huzai
 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.ot.Nokdu.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd 
English 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd 
English 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd 
English 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008-NEXT-VIU   BinUmar
 
English The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007.NEXT   yhang
[VIKI] - E05-06 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001.NEXT   yhang
[VIKI] - E03-04 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930.NEXT   yhang
[VIKI] - E01-02 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Ep 03-04 ViU version   BinUmar
 
English Ep 01-02 Viu   BinUmar
 
English Ep 01-02 Viu   BinUmar
 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E09-E10_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E07-E08_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E07-E08   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E03-E04_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian The.Tale.ot.Nokdu.E05.DingoSub   DingoSub
کاری از تیم ترجمه دینگو ، برای دریافت هرچه سریعتر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub  
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E07-08.NEXT   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E07-08   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E04.DingoSub   DingoSub
کاری از تیم ترجمه دینگو ، برای دریافت هرچه سریعتر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub  
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001@dreamysub   dreamysubteam
 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E03.DingoSub   DingoSub
کاری از تیم ترجمه دینگو ، برای دریافت هرچه سریعتر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub  
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E02.DingoSub   DingoSub
کاری از تیم ترجمه دینگو ، برای دریافت هرچه سریعتر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub  
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E01-E02@DREAMYSUB480p-pro   dreamysubteam
 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E01.DingoSub   DingoSub
کاری از تیم ترجمه دینگو ، برای دریافت هرچه سریعتر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub  
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E05-E06_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E01-E02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
French The.Tale.of.Nokdu.S01E03-E04.191001.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Tale.of.Nokdu.S01E01-E02.190930.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The Tale of Nokdu FR EP01/02   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Lien de la RAW : https://uptobox.com/6deghchp4dd6 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE09-10.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE07-08.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE05-06.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E09-10.Ayra   Writer_Ayra
Subtitle Indonesia The Tale of Nokdu episode 05 - 06, 07 - 08, dan 09 -10, ya. Maaf nggak bisa selalu update. Ini saya rapel sama episode minggu lalu. 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E09-10   DSS_Indo
NEXT 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E07-08.Ayra   Writer_Ayra
Subtitle Indonesia The Tale of Nokdu episode 05 - 06, 07 - 08, dan 09 -10, ya. Maaf nggak bisa selalu update. Ini saya rapel sama episode minggu lalu. 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E07-08   DSS_Indo
NEXT 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E05-06.Ayra   Writer_Ayra
Subtitle Indonesia The Tale of Nokdu episode 05 - 06, 07 - 08, dan 09 -10, ya. Maaf nggak bisa selalu update. Ini saya rapel sama episode minggu lalu. 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E05-06   DSS_Indo
NEXT 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E03-04.Ayra   Writer_Ayra
Miss me? Here, we go. Terjemah manual The Tale of Nokdu episode 01 - 02 & 03 - 04. Enjoy. 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E03-04   DSS_Indo
NEXT 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E01-02.Ayra   Writer_Ayra
Miss me? Here, we go. Terjemah manual The Tale of Nokdu episode 01 - 02 & 03 - 04. Enjoy. 
Indonesian 조선로코녹두전.The Tale Of Nokdu.E01-02   DSS_Indo
NEXT 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE09-10.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE07-08.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE05-06.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전ㅡThe Tale Of NokduㅡE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.ot.Nokdu.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E04.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E03-04.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E03.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E02.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E01-02.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.The Tale Of Nokdu.E01.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:30. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.36GB & 1080p NEXT 2.41GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0910 & nokdu0910fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "I Like Lord Yul Mu" & "Who Do You Like?". Synced for video with runtime > 01:04:46. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for NEXT. Runtime > 01:01:40. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0708 & http://idsly.bid/nokdu0708fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU Ver.] "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for video with runtime > 01:01:56. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E08.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Composite Sketch", "I Want You to Leave", "Second Chance" & "Reminiscences of Childhood". Synced for WEBDL. Runtime > 00:33:15, 00:30:59, 00:31:43 & 00:30:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.34GB & 1080p NEXT 2.37GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0506 & nokdu0506fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU Ver.] "Composite Sketch" & "I Want You to Leave". Synced for video with runtime > 01:04:20. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:15. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.31GB & 1080p NEXT 2.33GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0304 & http://idsly.bid/nokdu0304fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for video with runtime > 01:02:31. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "First Encounter", "Widow Village", "The Past of Nokdu's Father" & "Like an Older Sister". Synced for WEBDL. Runtime > 00:30:41, 00:31:30, 00:31:19/20 & 00:31:05. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for NEXT. Runtime > 01:02:02. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.29GB & 1080p NEXT 2.29GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/nokdu0102 & http://idsly.bid/nokdu0102fhd  
Indonesian 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "First Encounter" & "Widow Village". Synced for video with runtime > 01:02:18. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian The.Tale.of.Nokdu.E07-E08   sugachan
mengisi waktu luang,,ternyata g gampang bikin subtilttle 
Indonesian The.Tale.of.Nokdu (Joseonroko Nokdujeon).E09-E10   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian The.Tale.of.Nokdu (Joseonroko Nokdujeon).E07-E08   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian The.Tale.of.Nokdu (Joseonroko Nokdujeon).E05-E06   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian The.Tale.of.Nokdu (Joseonroko Nokdujeon).E03-E04   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian The.Tale.of.Nokdu (Joseonroko Nokdujeon).E01-E02   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Italian The Tale of Nokdu 03 ITA (조선로코 녹두전) (2019)   Sk311um
Ep. 03 (05/06) FULL ITA [Viki Vers.] Sincronizzata - Synced and checked 
Italian The Tale of Nokdu 02 ITA (조선로코 녹두전) (2019)   Sk311um
Ep. 02 (03/04) FULL ITA [Viki Vers.] Sincronizzata - Synced and checked  
Italian The Tale of Nokdu 01 ITA (조선로코 녹두전) (2019)   Sk311um
Ep. 01 (01/02) FULL ITA [Viki Vers.] Sincronizzata - Synced and checked 
Italian 09-10   Crosszeria
ep 09-10 tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian 05-06-07-08   Crosszeria
ep 05-06 & 07-08 tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian 01-02-03-04   Crosszeria
tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Portuguese The.Tale.of.Nokdu.E07-09   BRmmp
[VIKI] [Pacotão] Tradução feita pela equipe Viúvas de Joseon. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese The.Tale.of.Nokdu.E01-E06   BRmmp
[VIKI] [Pacotão] Tradução feita pela equipe Viúvas de Joseon. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E09-E10.191015-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.The.Tale.of.Nokdu.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Mung.Bean.Chronicles.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E09-E10.191015.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Me gusta Lord Yul Mu" y "¿Quién te gusta?". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E07-E08.191008.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Segunda oportunidad" y "Recuerdos de la infancia". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E05-E06.191007.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Boceto compuesto" y "Quiero que te vayas". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E03-E04.191001.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.3-4 "El pasado del padre de Nokdu" y "Como una hermana mayor". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 조선로코 녹두전.Joseon.Romantic-Comedy.Tale.of.Nok-Du.E01-E02.190930.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Primer Encuentro" y "Villa de la Viuda". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish The.Tale.of.Nokdu.E07-E08   xoc85
💙 asiasubtitulossrt.blogspot.com 💙 
Spanish The.Tale.of.Nokdu.E05-E06   xoc85
💙 asiasubtitulossrt.blogspot.com 💙 
Spanish The.Tale.of.Nokdu.E03-E04   xoc85
💙 asiasubtitulossrt.blogspot.com 💙 
Spanish The.Tale.of.Nokdu.E01-E02   xoc85
💙 asiasubtitulossrt.blogspot.com 💙 
Subscene - Browse subtitles

Browse subtitles

All languages Edit
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Arabic Empire - Sixth Season
(2019)
    wwwhhhh
2 minutes ago
2
English Hyakuen no koi
(2014)
Blu-ray   Mostafa_balba3
4 minutes ago
3
Arabic Hyakuen no koi
(2014)
Blu-ray   Mostafa_balba3
10 minutes ago
5
English Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
Web   RuoXi
12 minutes ago
10
Indonesian Leverage (Leverage: Con Artists / Rebeoriji: Sagijojakdan / 레버리지: 사기조작단)
(2019)
    translate_mbah_goog
16 minutes ago
17
Indonesian Leverage (Leverage: Con Artists / Rebeoriji: Sagijojakdan / 레버리지: 사기조작단)
(2019)
    translate_mbah_goog
16 minutes ago
23
Indonesian Beautiful Love, Wonderful Life (Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool / 사랑은 뷰티풀 인생은 원터풀)
(2019)
    translate_mbah_goog
17 minutes ago
6
Indonesian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    translate_mbah_goog
17 minutes ago
136
Farsi/Persian The Golden Garden (Hwanggeumjungwon / 황금정원)
(2019)
    shahlaz
28 minutes ago
7
Indonesian Strange But True
(2019)
Blu-ray   Bandar1
30 minutes ago
7
Arabic Last of the Dogmen
(1995)
DVD   etcohod
41 minutes ago
6
English Chicago Fire - Eighth Season
(2019)
Web   belfiglio
48 minutes ago
9
Arabic Young Sheldon - Third Season
(2019)
TV   OsmanAli
58 minutes ago
6
English The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
8
Arabic Power - Sixth Season
(2019)
Web   Robert_Downey
1 hour ago
7
English Ancient Aliens - Fourteenth Season
(2019)
Web   MACKerMD
1 hour ago
6
English The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
7
Indonesian Laborhood on Hire (일로 만난 사이)
(2019)
TV   RuoXi
1 hour ago
18
English The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
8
Indonesian The Law of the Jungle (Laws of the Jungle / 정글의 법칙)
(2015)
Web   RuoXi
1 hour ago
13
Indonesian The Law of the Jungle (Laws of the Jungle / 정글의 법칙)
(2015)
TV   RuoXi
1 hour ago
49
Indonesian The Lies Within (Everyone's Lie / Modooui Geojitmal / 모두의 거짓말)
(2019)
    SULTAN_KHILAF
1 hour ago
47
Turkish Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
(2019)
TV   whosgoodbadass
1 hour ago
5
Arabic Bananya: Fushigi na Nakama-tachi
(2019)
Web   KokoBoKo0
1 hour ago
3
Indonesian Master in the House (All the Butlers / Jibsabuilche / 집사부일체)
(2017)
TV   RuoXi
1 hour ago
49
English Master in the House (All the Butlers / Jibsabuilche / 집사부일체)
(2017)
TV   RuoXi
1 hour ago
24
Turkish The Blacklist - Seventh Season
(2019)
Web   memo_mix
1 hour ago
5
English Great Expectations
(1998)
Blu-ray   0lei
1 hour ago
9
Romanian Great Expectations
(1998)
DVD   0lei
1 hour ago
6
English The System
(1964)
Blu-ray   hadilan
1 hour ago
9
English The System
(1964)
Blu-ray   hadilan
1 hour ago
5
Arabic Chicago PD - Sixth Season
(2018)
Web   iBelieve7
2 hours ago
11
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
7
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
4
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
5
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
4
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
6
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
8
Farsi/Persian Persona (Pereusona / 페르소나)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
8
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    Ro94kgh
2 hours ago
16
English Bodyguard - First Season
(2018)
Web   ashutoshrana
2 hours ago
6
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
12
Spanish Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
TV   JoeruKyuden
2 hours ago
7
Spanish Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
TV   JoeruKyuden
2 hours ago
5
Farsi/Persian Love Affairs in the Afternoon (Weekday at 3PM Lover / Pyeongil Ohoo Seshiui Yeonin / 평일 오후 세시의 연인)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
7
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    moonriverteam1
2 hours ago
16
Farsi/Persian Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
7
Farsi/Persian Queen In-Hyun's Man (Queen and I / Inhyeonwanghooui Namja / 인현왕후의 남자)
(2012)
    Arirangland
2 hours ago
4
A maximum of 1 pages are browsable.