دانلود زیرنویس فارسی My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

Download Persian Subtitle My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) movie

زیرنویس My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

زیرنویس فیلم My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

سال انتشار فیلم : 2018

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم: My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스) 2018 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.XviD   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.720p-NEXT   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.540p-NEXT-SS   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.480p   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.450p   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 내 뒤에 테리우스.My.Secret.Terrius.E01-E32.END.1080p-NEXT   riri13
[Aigodrama Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic Terius.Behind.Me.E31-E32.181115.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E29-E30.181114.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama"  
Arabic Terius.Behind.Me.E28 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E27-E28.181108.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E27 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E25-E26.181107.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E25 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E24 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E23-E24.181101.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E23 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E22 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E21-E22.181031.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E21 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E20 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E19-E20.181025.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E19 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E18 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E18 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E17-E18.181024.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E16 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E15-E16.181018.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E15 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E15 WEB-DL[AigoDrama   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E14 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E13-E14.181017.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E13 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E12 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E11-E12.181011.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E11 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E10 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E09-E10.181010.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E09 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E08 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E07-E08.181004.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E07 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E06 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E05-E06.181003.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E05 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E04 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E03-E04.180927.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E03 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
 
Arabic Terius.Behind.Me.E02 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
AigoDrama adobe arabic font 
Arabic Terius.Behind.Me.E01-E02.180927.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E01.To.E32.End   Shema80
Credit To "aigodrama" 
Arabic Terius.Behind.Me.E01 WEB-DL[AigoDrama]   LOMEO
AigoDrama سيتم ضبط باقي ملفات مع توقيت web dl 
Arabic Terius Behind Me (2018) Complete 720p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - VIU Version  
Arabic Terius Behind Me (2018) Complete 1080p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - VIU Version  
Big 5 code Terius.Behind.Me.E26 WEB-DL [AigoDram]   LOMEO
 
Brazillian Portuguese 내 뒤에 테리우스 9-10회 합본.E05.181010.720p-NEXT   Constantinne
Legenda sincronizada dos episódios 9-10 e 11-12 do Dramafever. 
Brazillian Portuguese 내 뒤에 테리우스 11-12회 합본.E06.181011.720p-NEXT   Constantinne
Legenda sincronizada dos episódios 9-10 e 11-12 do Dramafever. 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.XviD   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.540p-NEXT-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.480p   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.450p   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Chinese BG code 我身後的陶斯 My.Secret.Terrius.E01-E32.END.1080p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 내 뒤에 테리우스ㆍMy.Secret.Terrius•E31-E32.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU & Kocowa Ver] E01-E32 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 내 뒤에 테리우스ㆍMy.Secret.Terrius•E31-E32.END-NEXT-KCW   HWY
[VIU & Kocowa Ver] E01-E32 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 내 뒤에 테리우스•Terius.Behind.Me.E31-E32.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU & Kocowa Ver] E01-E32 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 내 뒤에 테리우스•Terius.Behind.Me.E31-E32.END-NEXT-KCW   HWY
[VIU & Kocowa Ver] E01-E32 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•Ep01-E32.Complete-NEXT-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! download link: 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E31-E32-END.181115-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E31-E32-END.181115-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 32 [Kocowa Ver.] "Spy", "Ji Yeon Is in Danger", "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime Ep 29 - 30 & 31 - 32 > 00:59:48 & 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E31-E32.END.181115-NEXT   huebman
E31-32.End KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E29-E30.181114-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Spy" & "Ji Yeon Is in Danger". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E29-E30.181114-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 32 [Kocowa Ver.] "Spy", "Ji Yeon Is in Danger", "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime Ep 29 - 30 & 31 - 32 > 00:59:48 & 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E29-E30.181114-NEXT   huebman
E29-30 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E27-E28.181108-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E27-E28.181108-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 28 [Kocowa Ver.] "Mission Impossible I", "We Need to Infiltrate His House", "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime Ep 25 - 26 & 27 - 28 > 00:59:22 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E27-E28.181108-NEXT   huebman
E27-28 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E27-E28   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E25-E26.181107-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "Mission Impossible I" & "We Need to Infiltrate His House". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:22. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E25-E26.181107-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 28 [Kocowa Ver.] "Mission Impossible I", "We Need to Infiltrate His House", "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime Ep 25 - 26 & 27 - 28 > 00:59:22 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E25-E26.181107-NEXT   huebman
E25-26 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E25-E26   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E23-E24.181101-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E23-E24.181101-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [Kocowa Ver.] "Biochemical Bomb", "DEATH Protocol", "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime Ep 21 - 22 & 23 - 24 > 00:59:45/46 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E23-E24.181101-NEXT   huebman
E23-24 KCW Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E23-E24   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22.181031-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "Biochemical Bomb" & "DEATH Protocol". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45/46. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22.181031-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [Kocowa Ver.] "Biochemical Bomb", "DEATH Protocol", "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime Ep 21 - 22 & 23 - 24 > 00:59:45/46 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22.181031-NEXT   huebman
E21-22 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22.   huebman
KCW Subs Syn 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E19-E20.181025-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E19-E20.181025-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E19-E20   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E17-E18.181024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor" & "Where Could He Be Hiding?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E17-E18.181024-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E17-E18   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E15-E16.181018-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "I’m a Runaway" & "I Will Protect You No Matter What". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E15-E16.181018-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "I’m a Runaway" & "I Will Protect You No Matter What". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E13-E14.181017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "Did You Forget What Happened in Poland?" & "Jin Yong Tae Is the Key". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49/50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E13-E14.181017-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "Did You Forget What Happened in Poland?" & "Jin Yong Tae Is the Key". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49/50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E11-E12.181011-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E11-E12.181011-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E11-E12.181011-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 11 & 12 [DramaFeverVer.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E09-E10.181010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E09-E10.181010-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [DramaFever & Kocowa Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E09-E10.181010-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 9 & 10 [DramaFever & Kocowa Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E07-E08.181004-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E07-E08.181004-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [DramaFever & Kocowa Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E07-E08.181004-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 7 & 8 [DramaFever & Kocowa Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E05-E06.181003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E05-E06.181003-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E05-E06.181003-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 5 & 6 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E03-E04.180927-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E03-E04.180927-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E03-E04.180927-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E01-E02.180927-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E01-E02.180927-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E01-E02.180927-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E17-E18.181024-KCW-4 NEXT   huebman
E17-18 KCW Subs Sync 4 NEX 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E15-E16.181018-KCW-4 NEXT   huebman
E15-16 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E15-E16   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E13-E14.181017-KCW-4 NEXT   huebman
E13-14 KCW Subs Sync & Corrected 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E13-E14   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E11-E12.181011-KCW-4 NEXT   huebman
E11-12 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E11-E12.181011-DF-4 NEXT   huebman
E11-12 DF Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E11-E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E09-E10.181010-NEXT-DF 4 RouXi   huebman
DF Vers BY "R" REQUEST ¿? Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E09-E10.181010-KCW-4 NEXT   huebman
E09-10 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E09-E10.181010-DF-4 NEXT   huebman
E09-10 (Corrected) DF Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E09-E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E07-E08.181004-KCW-4 NEXT   huebman
E07-08 KCW Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E07-E08.181004-DF-4 NEXT   huebman
E07-08 DF Vers Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E07-E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E05-E06.181003-DF-4 NEXT   huebman
E05-06 DF Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E05-E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E03-E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius~E01-E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius.E05-E06.DF   huebman
DF Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius.E03-E04.KCW   huebman
E03-04 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius.E03-E04.DF   huebman
E03-04 DF Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius.E01-E02.KCW   huebman
E01-02 KCW Vers. Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius.E01-E02.DF   huebman
E01-02 DF Vers, Sync 4 NEXT 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.Ep01-E32.Complete-NEXT-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! download link: 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E31-E32-END.181115-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E31-E32-END.181115-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 32 [Kocowa Ver.] "Spy", "Ji Yeon Is in Danger", "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime Ep 29 - 30 & 31 - 32 > 00:59:48 & 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E29-E30.181114-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Spy" & "Ji Yeon Is in Danger". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E29-E30.181114-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 32 [Kocowa Ver.] "Spy", "Ji Yeon Is in Danger", "New King’s Bag" & "A Handsome Man's Cafe". Synced for NEXT. Runtime Ep 29 - 30 & 31 - 32 > 00:59:48 & 00:59:53. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E27-E28.181108-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E27-E28.181108-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 28 [Kocowa Ver.] "Mission Impossible I", "We Need to Infiltrate His House", "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime Ep 25 - 26 & 27 - 28 > 00:59:22 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E25-E26.181107-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "Mission Impossible I" & "We Need to Infiltrate His House". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:22. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E25-E26.181107-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 28 [Kocowa Ver.] "Mission Impossible I", "We Need to Infiltrate His House", "Mission Impossible II" & "The Final Opportunity". Synced for NEXT. Runtime Ep 25 - 26 & 27 - 28 > 00:59:22 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E23-E24.181101-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E23-E24.181101-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [Kocowa Ver.] "Biochemical Bomb", "DEATH Protocol", "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime Ep 21 - 22 & 23 - 24 > 00:59:45/46 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E21-E22.181031-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "Biochemical Bomb" & "DEATH Protocol". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45/46. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E21-E22.181031-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [Kocowa Ver.] "Biochemical Bomb", "DEATH Protocol", "I Will Crush CornerStone" & "A Blue Night in Jeju". Synced for NEXT. Runtime Ep 21 - 22 & 23 - 24 > 00:59:45/46 & 00:59:50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E19-E20.181025-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E19-E20.181025-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E17-E18.181024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor" & "Where Could He Be Hiding?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E17-E18.181024-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "You Talk Too Much for a Spy and Traitor", "Where Could He Be Hiding?", "CornerStone Mars" & "Secret Conversation". Synced for NEXT. Runtime Ep 17 - 18 & 19 - 20 : 00:59:51 & 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E15-E16.181018-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "I’m a Runaway" & "I Will Protect You No Matter What". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E15-E16.181018-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "I’m a Runaway" & "I Will Protect You No Matter What". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:48. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E13-E14.181017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "Did You Forget What Happened in Poland?" & "Jin Yong Tae Is the Key". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49/50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E13-E14.181017-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "Did You Forget What Happened in Poland?" & "Jin Yong Tae Is the Key". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49/50. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E11-E12.181011-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E11-E12.181011-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E11-E12.181011-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 11 & 12 [DramaFeverVer.] "Bon’s Secret Identity" & "Who Are You?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:49. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E09-E10.181010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E09-E10.181010-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [DramaFever & Kocowa Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E09-E10.181010-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 9 & 10 [DramaFever & Kocowa Ver.] "I’ll Tell You Everything You Want" & "Am I Hired?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E07-E08.181004-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^ 
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E07-E08.181004-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [DramaFever & Kocowa Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^  
English 내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E07-E08.181004-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 7 & 8 [DramaFever & Kocowa Ver.] "What Happened in Poland?" & "Ae Rin & the Secret Room". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E05-E06.181003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E05-E06.181003-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E05-E06.181003-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 5 & 6 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon the Babysitter" & "Bugged". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E03-E04.180927-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E03-E04.180927-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E03-E04.180927-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E01-E02.180927-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E01-E02.180927-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E01-E02.180927-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 - 4 [DramaFever & Kocowa Ver.] "Bon Is Not Comfortable with Ae Rin's Hospitality", "Bon Asks Ae Rin Who She Is", "Ae Rin Hears That Her Children Went Missing" & "Bon Enters Ae Rin's Life". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:44 & 00:59:51. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E31-E32.END-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E29-E30-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E27-E28-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E25-E26-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E23-E24-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E21-E22-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E19-E20-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E17-E18-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E15-E16-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E13-E14-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E11-E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E09-E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E07-E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E05-E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E03-E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E01-E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Terius.Behind.Me.E31-E32[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.31-32[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E29-E30[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.29-30[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E27-E28[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.27-E28[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E27-E28   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E25-E26[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.25-26[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E25-E26   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E23-E24   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E21-E22   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E21-24[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.21-24[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E19-E20[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.19-20[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E19-E20   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E19-22[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.19-22[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E17-E18   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E17-18[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17-18[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E15-E16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15-16[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E15-E16   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E13-E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13-14[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E13-E14   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E11-E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E11-E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E09-E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-10[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E09-E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E07-E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E05-E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E05-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-08[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H.264-KMX   AsianInfinityTV
Brought to You by: Asian Infinity TV | Watch it online: https://asianinfinity.tv/series/my-secret-terrius/ 
English Terius.Behind.Me.E03-E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H.264-KMX   AsianInfinityTV
Brought to You by: Asian Infinity TV | Watch it online: https://asianinfinity.tv/series/my-secret-terrius/ 
English Terius.Behind.Me.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H.264-KMX   AsianInfinityTV
Brought to You by: Asian Infinity TV | Watch it online: https://asianinfinity.tv/series/my-secret-terrius/ 
English Terius.Behind.Me.E01-E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Terius.Behind.Me.E01-32.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
E01-32.END[360p;450p;720p;1080p] 
English Terius.Behind.Me.E01-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-04[360p;450p;720p]VIU 
English Terius.Behind.Me.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H.264-KMX   AsianInfinityTV
Brought to You by: Asian Infinity TV | Watch it online: https://asianinfinity.tv/series/my-secret-terrius/ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me_All.Episodes   Mary_fall
تمام قسمتها 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps31-32.(Barcode)   Mary_fall
■قسمت ۳۱و۳۲ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps29-30.(Barcode)   Mary_fall
■قسمت ۲۹و۳۰ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps27-28.(Barcode)   Mary_fall
■قسمت ۲۷و۲۸ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps25-26.(Barcode)   Mary_fall
■قسمت ۲۵و۲۶ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps23-24.(Barcode)   saeed21
■قسمت ۲۳و۲۴ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps21-22.(barcode)   saeed21
■قسمت ۲۱و۲۲ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps19-20.(barcode)   saeed21
■قسمت ۱۹و۲۰ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps17-18.(Barcode)   saeed21
■قسمت ۱۷و۱۸ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps15-16(barcode)   saeed21
■قسمت ۱۵و۱۶ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps13-14(Barcode)   saeed21
■قسمت ۱۳و۱۴ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps11-12(Barcode)   saeed21
■قسمت ۱۱و۱۲ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps09-10(Barcode)   saeed21
■قسمت ۹و۱۰ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps07-08(Barcode)   saeed21
■قسمت ۷و۸ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps05-06.(BARCODE)   saeed21
■قسمت ۵و۶ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps03-04.(Barcode)   saeed21
■قسمت ۳و۴ سریال تریوس پشت سر من...@Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.Eps01-02.(Barcode)   saeed21
■قسمت ۱و۲ سریال تریوس پشت سر من... @Barcodesubtitle■ 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E16.END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
 
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Terius.Behind.Me.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Greek Terius.Behind.Me.E1-E20.720p-1080p-NEXT   maryvas13
Greek Subtitles MaryVas 
Hungarian Terius.Behind.Me_E01-E32   Anyeze
Terius Behind Me sorozat magyar felirata az 1-32. részekhez. Elvileg minden felbontáshoz alkalmas. A VIU és a Dramafever angol feliratai alapján saját fordítás. 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE31-32ㆍENDㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab With @Banana-nim | Terima kasih sudah menonton drama ini memakai subtitle kami. Sampai jumpa lagi di proyek sub selanjutnya. Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE29-30ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab With @Banana-nim | One episode again. Enjoy. ^^ 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE27-28ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab With @Banana-nim | 2 episodes left. Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE25-26ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^ 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE23-24ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE21-22ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE19-20ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE17-18ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE15-16ㆍNEXT[Revisi]   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE15-16ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE13-14ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Fast as always well. Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE11-12ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Fast well. Enjoy. ^^ 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE09-10ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Maafkan telat. Pokoknya besok harus gercep deh, biar cepet. Hihi... 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE07-08ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE05-06ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-nim | Enjoy. ^^  
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE03-04ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-Nim | I'm comeback again, tapi di akun berbeda. Akun ini khusus proyek non Subscrew. | Sub selanjutnya (Beauty Inside / Fox Bride Star) silakan cek di subscene sy yang satunya --> subscene.com/u/851152. Thanks. ^^ 
Indonesian 香ㆍㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind MeㅡE01-02ㆍNEXT   faridusman_
indosubsfu.wordpress.com | Collab with @Banana-Nim | I'm comeback again, tapi di akun berbeda. Akun ini khusus proyek non Subscrew. | Sub selanjutnya (Beauty Inside / Fox Bride Star) silakan cek di subscene sy yang satunya --> subscene.com/u/851152. Thanks. ^^ 
Indonesian 香ㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind Meㅡ9-10 NEXT. VIU   La_iyagi
 
Indonesian 香ㆍㆍ 我身後的陶斯 ㆍ ㆍ내 뒤에 테리우스ㆍTerius Behind Meㅡ11-12 NEXT. VIU   La_iyagi
 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE31-32 END.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sampai bertemu di drama selanjutnya.  
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE29-30.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Maaf telat 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE27-28.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Minggu depan episode terakhir. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE25-26.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE23-24.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE21-22.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE19-20.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE17-18.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE15-16.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE13-14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE11-12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 我身後的陶斯ㅡㅡTerius Behind MeㅡㅡE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian Terius.Behind.Me.VIU-NEXT   BULLSHITT_17
Episode 1 & 2 Selamat Menonton (Song Ji Sub) 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E31-E32.END   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E29-E30   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E27-E28   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E25-E26   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E23-E24   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E21-E22   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E19-E20   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E17-E18   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E15-E16   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E13-E14   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E11-E12   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E09-E10   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E07-E08   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E05-E06   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E03-E04   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius.Behind.Me (Nae Dwie Teriwooseu).E01-E02   Nini Tjae
[Sub from VIU English Version]. Enjoy, please rate "Good" if u like. Thanks ^_*. 
Indonesian Terius Behind Me Ep9-10   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep31-32End   Psychoo
Maaf, dikasi sakit sama Allah.. telat daripada tidak sama sekali ya.. BHAYYYYY soganziii..... 
Indonesian Terius Behind Me Ep29-30   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep27-28   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep25-26   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep23-24   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep21-22   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep19-20   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep17-18   Psychoo
Maap telat..Perasaan telat mulu guee..hahaha 
Indonesian Terius Behind Me Ep15-16   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep13-14   Psychoo
juara yang nge sub nya kenceng bgt..lah gw bisa ngabisin satu hari..hahahaha.. 
Indonesian Terius Behind Me Ep11-12   Psychoo
 
Indonesian Terius Behind Me Ep03-04   Psychoo
here u go,...im here oppaa!!! 
Indonesian Terius Behind Me Ep01-02.PP   Psychoo
okay oppa,...im done,... 
Indonesian 1-32 END COMPLETE   FitryDLuffy
NOT MINE,, CREDIT IN SUB 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E31-E32-END.181115-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E29-E30.181114-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E27-E28.181108-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E25-E26.181107-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E23-E24.181101-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E21-E22.181031-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E19-E20.181025-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E17-E18.181024-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E15-E16.181018-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E13-E14.181017-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E11-E12.181011-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E09-E10.181010-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E07-E08.181004-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E05-E06.181003-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E03-E04.180927-NEXT   Nasrull07
 
Malay 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E01-E02.180927-NEXT   Nasrull07
 
Portuguese 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me3-4회 합본.E03~04.180927.720p-NEXT   Constantinne
Legendas dos episódios 1 e 2 combinadas do Dramafever. Legendas dos episódios 3 e 4 combinadas do Dramafever. 
Portuguese 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me1-2회 합본.E01~02.180927.720p-NEXT   Constantinne
Legendas dos episódios 1 e 2 combinadas do Dramafever. Legendas dos episódios 3 e 4 combinadas do Dramafever. 
Portuguese 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me~E05-E06.181003.720p-NEXT   Constantinne
Legendas dos episódios 5 e 6 combinadas do Dramafever. 
Portuguese 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.7-8회 합본..E04.181004.720p-NEXT   Constantinne
Legendas sincronizadas dos episódios 7 e 8 do Dramafever. 
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E11-E12-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E09-E10-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E07-E08-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E05-E06-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E03-E04-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 내 뒤에 테리우스.Terius.Behind.Me.E01-E02-NEXT-DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Terius.Behind.Me.E25-E32.END   huebman
E25-32.Final Versión Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E23-E24   huebman
E23-24 Versión Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E21-E22   huebman
E21-22 Version Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E19-E20   huebman
E19-20 Version Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E17-E18   huebman
E17-18 Version Sincroniuzado 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E15-E16   huebman
E15-16 Version Sincroniuzado 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E13-E14   huebman
E13-14 Version Sincroniuzado 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E11-E12   huebman
E11-12 Version DF Sincroniuzado 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E09-E10   huebman
E 09-10 Subtitulos by DF Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E07-E08   huebman
E07-08 Version DF Sincronizdos 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E05-E06   huebman
E05-06 Version DF Sincronizdos 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E03-E04   huebman
E03-04 Version DF Sincronizdos 2ra NEXT 
Spanish Terius.Behind.Me.E01-E02   huebman
E01-02 Version DF Sincronizdos 2ra NEXT