دانلود زیرنویس فارسی Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루)

Download Persian Subtitle Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루) movie

زیرنویس Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루)

زیرنویس فیلم Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루) تمامی نسخه های ارائه شده

انتشار زیرنویس توسط: فایندزتایتل

سال انتشار فیلم : 2019

فرمت زیرنویس فارسی : SRT

حجم تقربی هر فایل : 20 تا 3000 کیلو بایت میباشد (در فایل های پر حجم ممکن است چندین نوع تنظیم برای زیرنویس وجود داشته باشد)

فرمت فایل ها : Zip (نیاز به برنامه WinRar)

نام فارسی فیلم:

حقوق زیرنویس ها برای مترجم محفوظ میباشد و هنگام دانلود زیرنویس اطلاعات مربوط به مترجم را در فایل زیپ میتوانید مشاهده نمایید .

برای دانلود زیرنویس فارسی Extraordinary You (Ha-Roo Found by Chance / Eojjeoda Balgyeonhan Haroo / 어쩌다 발견한 하루) 2019 کافی است روی علامت ⇩ کنار زیرنویس ها ( کادر سیاه ) کلیک کنید .


  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Czech Extraordinary.You.E11-E12   Briegala
 
Czech Extraordinary.You.E09-E10   Briegala
 
Czech Extraordinary.You.E07-E08   Briegala
 
Czech Extraordinary.You.E05-E06   Briegala
 
Czech Extraordinary.You.E03-E04.   Briegala
 
Czech Extraordinary.You.E01-E02   Briegala
 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E11-E12.191017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 - 12 [VIU Ver.] "Haru's Decision" & "Haru's Name Tag". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E11-E12 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E11-E12.191017-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E09-E10.191016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "Let's Break Up" & "At Nam Ju's Birthday Party". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.5GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0910 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E09-E10.191016-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E07-E08.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E07-E08.191009-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E05-E06.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E05-E06.191009-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0304 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] Dan Oh's Strange Symptoms", "The World of Comics", "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 > 01:03:50 & 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB & E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 & http://idsly.bid/eoy0304 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for video with runtime > 01:05:05. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E01-E02.191002-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "Dan Oh's Strange Symptoms" & "The World of Comics". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 
English 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E01-E02.191002-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] Dan Oh's Strange Symptoms", "The World of Comics", "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 > 01:03:50 & 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB & E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 & http://idsly.bid/eoy0304 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E11-E12.191017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 - 12 [VIU Ver.] "Haru's Decision" & "Haru's Name Tag". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E11-E12 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E11-E12.191017-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E09-E10.191016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "Let's Break Up" & "At Nam Ju's Birthday Party". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.5GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0910 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E09-E10.191016-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E07-E08.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E07-E08.191009-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E05-E06.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E05-E06.191009-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10 & 11 - 12 > 01:02:49, 00:59:50, 01:04:04 & 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06, E07-E08, E09-E10 & E11-E12 720p NEXT 1.48GB, 1.32GB, 1.5GB, 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506, eoy0708, eoy0910 & eoy1112  
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0304 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] Dan Oh's Strange Symptoms", "The World of Comics", "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 > 01:03:50 & 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB & E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 & http://idsly.bid/eoy0304 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for video with runtime > 01:05:05. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E01-E02.191002-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "Dan Oh's Strange Symptoms" & "The World of Comics". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 
English 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E01-E02.191002-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] Dan Oh's Strange Symptoms", "The World of Comics", "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 > 01:03:50 & 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB & E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102 & http://idsly.bid/eoy0304 
English ExtraordinaryY.E09-E10.NEXT.VIU   untumu
ExtraordinaryY.E09-E10.NEXT.VIU 
English Extraordinary.You.E09-E10.191016.NEXT   yhang
[VIKI] - E09-10 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Extraordinary.You.E07-E08.191009.NEXT   yhang
[VIKI] - E07-08 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Extraordinary.You.E05-E06.191009.NEXT   yhang
[VIKI] - E05-06 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Extraordinary.You.E03-E04.191003.NEXT   yhang
[VIKI] - E03-04 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Extra-ordinary.You.E02.Viki   Joshwa3
E02 [Viki Version] 
English Extraordinary.You.E01-E02.and 03-04.191002-NEXT-VIU   BinUmar
 
English Extraordinary.You.E01-E02.191002.NEXT   yhang
[VIKI] - E01-02 (Re-timed and Joined by YHANG. Synced for NEXT) 
English Extra-ordinary.You.E01.Viki   Joshwa3
E01 (Viki Version) 
English Extra-ordinary You Episode 08   defsoulg7
Viki ver. by 📖 Extra-ordinary Team 📖 | Kim Rowoon😍  
English Extra-ordinary You Episode 07   defsoulg7
Viki ver. by 📖 Extra-ordinary Team 📖 | Kim Rowoon😍  
English Extra-ordinary You Episode 05   defsoulg7
Viki ver. by 📖 Extra-ordinary Team 📖 | Kim Rowoon😍 
English Extra-ordinary You Episode 04   defsoulg7
Viki ver. by 📖 Extra-ordinary Team 📖 | Kim Rowoon😍  
English Extra-ordinary You Episode 03   defsoulg7
Viki ver. by 📖 Extra-ordinary Team 📖 | Kim Rowoon😍 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP11-EP12   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP09-EP10   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP07-EP08   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP05-EP06   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP03-EP04   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian ㆍ어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You EP01-EP02   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E06.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E05.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E04.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E03.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E02.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian 어쩌다 발견한 하루__Extraordinary.You.E01.(PersianDreamTeam)   Persian Dream Team
Pari.Bboom - Elham75 – N3GAR @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Extraordinary you_E06 [@subdrama]   Rose_nri
@SubDrama تیم ترجمه ساب دراما 
Farsi/Persian Extraordinary you_E02 [@subdrama]   Rose_nri
تیم ترجمه سابدرما@subdrama 
Farsi/Persian Extraordinary you_E01   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما @subdrama 
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E11-E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E09-E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E07-E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E05-E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E03-E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Extra.Ordinary.You.E01-E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
French Extraordinary you 07-08   Bybs
Raw dispo sur : Le royaume des raws 
French Extraordinary you 05-06   Bybs
Raw dispo sur torrentelf en cherchant 어쩌다 발견한 하루 (version NEXT) 
French Extraordinary you 03-04   Bybs
Raw dispo sur torrentelf en cherchant 어쩌다 발견한 하루 
French Extraordinary you 01-02   Bybs
Raw dispo sur torrentelf en cherchant 어쩌다 발견한 하루 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E11-E12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E09-E10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E07-E08.NEXT.VIU [REVISI]   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E07-E08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E05-E06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E03-E04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E03-E04.720p-Unknow.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다발견한 하루.Extraordinary You.E01-E02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E11-E12.191017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 - 12 [VIU Ver.] "Haru's Decision" & "Haru's Name Tag". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E11-E12 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy1112  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E09-E10.191016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "Let's Break Up" & "At Nam Ju's Birthday Party". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.5GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0910  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E07-E08.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E05-E06.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0304  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for video with runtime > 01:05:05. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E01-E02.191002-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "Dan Oh's Strange Symptoms" & "The World of Comics". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E11-E12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E09-E10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E07-E08.NEXT.VIU [REVISI]   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E07-E08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E05-E06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E03-E04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo Found by Chance.E01-E02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E11-E12.191017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 - 12 [VIU Ver.] "Haru's Decision" & "Haru's Name Tag". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E11-E12 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy1112  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E09-E10.191016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "Let's Break Up" & "At Nam Ju's Birthday Party". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E09-E10 720p NEXT 1.5GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0910  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E07-E08.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E05-E06.191009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.] "Do Hwa Becomes Aware of Himself", "Summer Camp", "Number 13 Finally Talks" & "Dried Squid's Warning". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 > 01:02:49 & 00:59:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.48GB & E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0506 & http://idsly.bid/eoy0708  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for NEXT. Runtime > 01:04:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E03-E04 720p NEXT 1.39GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0304  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Dan Oh, An Extra Character" & "Someone Saves Dan Oh". Synced for video with runtime > 01:05:05. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E01-E02.191002-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "Dan Oh's Strange Symptoms" & "The World of Comics". Synced for NEXT. Runtime > 01:03:50. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : E01-E02 720p NEXT 1.53GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/eoy0102  
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E09-10.WEB.DL   PUJIANTO
Timing for WEB-DL 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E07-08.WEB-DL   PUJIANTO
Bantu timing dan cut subtitle jadi dua bagian doang, karna @SULTAN KHILAF tidak update yg versi WEB-DL. 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E05-06.WEB-DL   PUJIANTO
Bantu timing dan cut subtitle jadi dua bagian doang, karna @SULTAN KHILAF tidak update yg versi WEB-DL. 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E04.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E03.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E02.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary You.E01.WEB-DL.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루. Extraordinary You Ep 09-10   ai_rivaille
RECEH BANGET SUMPAH. GAES EPS 9-10 INI GILASEH BAGUS BANGET MESEM2 GUE NGETIKNYA HAHAHA 
Indonesian 어쩌다 발견한 하루. Extraordinary You Ep 07-08   ai_rivaille
BASA GAUL MUDAH DICERNA GAES. HAPPY ENJOY IT. SUBTITLE PALING MANTAP POKOKNYA 
Indonesian Extraordinary.You.E11-E12.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary.You.E11-E12   sugachan
 
Indonesian Extraordinary.You.E11-E12   DianaAlmera
Viu version, hasil revisi sendiri. Maaf yah kalau masih banyak kekurangan.😉 
Indonesian Extraordinary.You.E09-E10.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary.You.E09-E10   sugachan
mengisi waktu luang sambil nggu jam pulang kantor 
Indonesian Extraordinary.You.E09-E10   DianaAlmera
Viu version, Hasil revisi sendiri. Maaf agak telat.😉 
Indonesian Extraordinary.You.E07-E08.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary.You.E07-E08   DianaAlmera
Viu version, hasil revisi sendiri. Semoga suka yah. Maaf baru kelar sekarang.😉 
Indonesian Extraordinary.You.E05-E08   sugachan
masih ada yang salah,,hwaiting to me 
Indonesian Extraordinary.You.E05-E06.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary.You.E05-E06   sugachan
resycn & upload 
Indonesian Extraordinary.You.E05-E06   DianaAlmera
Viu Version, Hasil revisi sendiri. Maaf baru kelar 1 episode.😉 
Indonesian extraordinary.you.E03-E04.SUBINDO-NEXT-VIU   kiyowooo
MANUAL TRANSLATE Enjoy it guys [>_<] 
Indonesian Extraordinary.You.E03-E04.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary.You.E03-E04.191003-NEXT-VIU   Daisy_nim
 
Indonesian Extraordinary.You.E01-E02.NEXT.VIU   4sting_
Enjoy it~ 
Indonesian Extraordinary You ep 09-10 NEXT   MayDay26
Manual translate. Dilarang menambah,mengubah atau membuat hardsub tanpa ijin. 
Italian 05-06-07-08   Crosszeria
ep 05-06 & 07-08 tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian 01-02-03-04   Crosszeria
ep 01-02-03-04 tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Malay 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E07-E08.191009-NEXT-VIU   SapickeD
Synchronize with runtime 00:59:50 
Malay 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E05-E06.191009-NEXT-VIU   SapickeD
Synchronize with runtime 01:02:49 
Malay 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003-NEXT-VIU   SapickeD
Synchronize with runtime 01:04:51 
Malay 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E01-E02.191002-NEXT-VIU   SapickeD
Synchronize with runtime 01:03:50 
Portuguese Extraordinary.You.E01-04   BRmmp
[VIKI] [Pacotão] Tradução feita pela equipe Extraordinária com meus acréscimos. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E11-E12.191017-NEXT   JoeruKyuden
Ep.11-12 "La decisión de Haru" y "Etiqueta de nombre de Haru". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido y Editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E11-E12 720p NEXT 1.39GB Enlace de descarga de Gdrive Sharer> http://idsly.bid/eoy1112 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E09-E10.191016-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Vamos a romper" y "En la fiesta de cumpleaños de Nam Ju". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido y Editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias.  
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E07-E08.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Número 13 finalmente habla" y "Advertencia de calamar seco". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota : E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer link de descarga >http://idsly.bid/eoy0708 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E05-E06.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Do Hwa se da cuenta de sí mismo", "Campamento de verano". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota : E05-E06 720p NEXT 1.48GB Gdrive Sharer link de descarga > http://idsly.bid/eoy0506  
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3-4 "Dan Oh, un personaje extra" y "Alguien salva a Dan Oh". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.3-4 "Dan Oh, un personaje extra" y "Alguien salva a Dan Oh". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Ha-Roo.Found.by.Chance.E01-E02.191002-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Síntomas extraños de Dan Oh" y "El mundo de los cómics". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E11-E12.191017-NEXT   JoeruKyuden
Ep.11-12 "La decisión de Haru" y "Etiqueta de nombre de Haru". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido y Editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E11-E12 720p NEXT 1.39GB Enlace de descarga de Gdrive Sharer> http://idsly.bid/eoy1112 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E09-E10.191016-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9-10 "Vamos a romper" y "En la fiesta de cumpleaños de Nam Ju". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido y Editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias.  
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E07-E08.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7-8 "Número 13 finalmente habla" y "Advertencia de calamar seco". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota : E07-E08 720p NEXT 1.32GB Gdrive Sharer link de descarga >http://idsly.bid/eoy0708 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E05-E06.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5-6 "Do Hwa se da cuenta de sí mismo", "Campamento de verano". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota : E05-E06 720p NEXT 1.48GB Gdrive Sharer link de descarga > http://idsly.bid/eoy0506  
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3-4 "Dan Oh, un personaje extra" y "Alguien salva a Dan Oh". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E03-E04.191003.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.3-4 "Dan Oh, un personaje extra" y "Alguien salva a Dan Oh". Sincronizado para-HDTV.H264, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 어쩌다 발견한 하루.Extraordinary.You.E01-E02.191002-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1-2 "Síntomas extraños de Dan Oh" y "El mundo de los cómics". Sincronizado para-NEXT, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Subscene - Browse subtitles

Browse subtitles

All languages Edit
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Italian The Giant Gila Monster
(1959)
    FrancescoVecchi
2 minutes ago
0
Arabic Vinland Saga
(2019)
TV   kiyoshisubs
6 minutes ago
3
Arabic Empire - Sixth Season
(2019)
    wwwhhhh
14 minutes ago
5
English Hyakuen no koi
(2014)
Blu-ray   Mostafa_balba3
16 minutes ago
5
Arabic Hyakuen no koi
(2014)
Blu-ray   Mostafa_balba3
22 minutes ago
5
English Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
Web   RuoXi
24 minutes ago
16
Indonesian Leverage (Leverage: Con Artists / Rebeoriji: Sagijojakdan / 레버리지: 사기조작단)
(2019)
    translate_mbah_goog
28 minutes ago
28
Indonesian Leverage (Leverage: Con Artists / Rebeoriji: Sagijojakdan / 레버리지: 사기조작단)
(2019)
    translate_mbah_goog
28 minutes ago
34
Indonesian Beautiful Love, Wonderful Life (Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool / 사랑은 뷰티풀 인생은 원터풀)
(2019)
    translate_mbah_goog
29 minutes ago
6
Indonesian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    translate_mbah_goog
29 minutes ago
240
Farsi/Persian The Golden Garden (Hwanggeumjungwon / 황금정원)
(2019)
    shahlaz
40 minutes ago
7
Indonesian Strange But True
(2019)
Blu-ray   Bandar1
42 minutes ago
7
Arabic Last of the Dogmen
(1995)
DVD   etcohod
53 minutes ago
6
English Chicago Fire - Eighth Season
(2019)
Web   belfiglio
1 hour ago
9
Arabic Young Sheldon - Third Season
(2019)
TV   OsmanAli
1 hour ago
6
English The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
8
Arabic Power - Sixth Season
(2019)
Web   Robert_Downey
1 hour ago
7
English Ancient Aliens - Fourteenth Season
(2019)
Web   MACKerMD
1 hour ago
6
English The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
7
Indonesian Laborhood on Hire (일로 만난 사이)
(2019)
TV   RuoXi
1 hour ago
23
English The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
Blu-ray   lglenwoodc
1 hour ago
8
Indonesian The Law of the Jungle (Laws of the Jungle / 정글의 법칙)
(2015)
Web   RuoXi
1 hour ago
13
Indonesian The Law of the Jungle (Laws of the Jungle / 정글의 법칙)
(2015)
TV   RuoXi
1 hour ago
57
Indonesian The Lies Within (Everyone's Lie / Modooui Geojitmal / 모두의 거짓말)
(2019)
    SULTAN_KHILAF
1 hour ago
52
Turkish Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
(2019)
TV   whosgoodbadass
1 hour ago
5
Arabic Bananya: Fushigi na Nakama-tachi
(2019)
Web   KokoBoKo0
1 hour ago
3
Indonesian Master in the House (All the Butlers / Jibsabuilche / 집사부일체)
(2017)
TV   RuoXi
1 hour ago
55
English Master in the House (All the Butlers / Jibsabuilche / 집사부일체)
(2017)
TV   RuoXi
1 hour ago
30
Turkish The Blacklist - Seventh Season
(2019)
Web   memo_mix
1 hour ago
5
English Great Expectations
(1998)
Blu-ray   0lei
1 hour ago
9
Romanian Great Expectations
(1998)
DVD   0lei
1 hour ago
6
English The System
(1964)
Blu-ray   hadilan
2 hours ago
9
English The System
(1964)
Blu-ray   hadilan
2 hours ago
5
Arabic Chicago PD - Sixth Season
(2018)
Web   iBelieve7
2 hours ago
11
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
7
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
4
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
5
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
4
Farsi/Persian The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
6
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    DingoSub
2 hours ago
8
Farsi/Persian Persona (Pereusona / 페르소나)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
8
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    Ro94kgh
2 hours ago
16
English Bodyguard - First Season
(2018)
Web   ashutoshrana
2 hours ago
6
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
12
Spanish Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
TV   JoeruKyuden
2 hours ago
8
Spanish Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
TV   JoeruKyuden
2 hours ago
5
Farsi/Persian Love Affairs in the Afternoon (Weekday at 3PM Lover / Pyeongil Ohoo Seshiui Yeonin / 평일 오후 세시의 연인)
(2019)
    Arirangland
2 hours ago
7
Farsi/Persian Melting Me Softly (Let Me Melt / Nal Nokyeojuo / 날 녹여주오)
(2019)
    moonriverteam1
3 hours ago
16
A maximum of 1 pages are browsable.